Czlonkowie Kolegium Redakcyjnego Silva Iaponicarum:

 

Redaktor naczelny

Dr hab. Arkadiusz Jablonski, prof. UAM, Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Dr Adam Bednarczyk, adiunkt, Pracownia Języka i Kultury Japońskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Dr Beata Bochorodycz, adiunkt, Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Mgr Aleksandra Jarosz, doktorantka, Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Dr Maciej Kanert, adiunkt, Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Dr hab. Iwona Kordzinska-Nawrocka, prof. UW, Wydzial Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski,

Dr Stanislaw Meyer, adiunkt, Zakład Japonistyki i Sinologii, Uniwersytet Jagiellonski,

Dr Aleksandra Szczechla, adiunkt, Zakład Japonistyki i Sinologii, Uniwersytet Jagiellonski,

Dr Anna Zalewska, adiunkt, Wydzial Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski.

 

 


 

Rada Naukowa

Kolegium Recenzentów

Pierwsza strona

Poprzednia strona

Kontakt z Kolegium Redakcyjnym